De inhoud van deze website is auteursrechtelijk eigendom van Steenvoorde.org. Door het bezoeken van deze website verklaart men zich ondubbelzinnig en volledig akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in onze disclamer pagina Termen en voorwaarden bij het gebruik van websites van Steenvoorde.org. Toegang en gebruik van deze site is onderhevig aan volgende termen en voorwaarden: Alle rechten, inclusief copyright, op de inhoud van de web pagina's zijn eigendom van Steenvoorde.org en/of de webmaster. Door gebruik te maken van de website verklaart men zich ondubbelzinnig akkoord met de volgende voorwaarden: Het materiaal mag niet gekopieerd, gereproduceerd, gedownload of verspreid worden op eender welke manier zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steenvoorde.org en/of de webmaster. Verwijzing of link naar de website is alleen toegestaan mits kennisgeving via email. Ieder ander gebruik vereist de voorafgaandelijke geschreven toelating van Steenvoorde.org en/of de Webmaster. Het is verboden om de inhoud van deze webpagina's te kopi?ren, te verspreiden of op te slaan, te tonen in publiek of aan te passen om eender welke reden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Steenvoorde.org en/of de webmaster. Het gebruik van deze site impliceert het aanvaarden van de voorwaarden welke aanvangen op de datum dat men de eerste maal de site gebruikt. De webmaster reserveert zich het recht om deze termen en voorwaarden op eender welk tijdstip te wijzigen en de wijzigingen online beschikbaar te stellen. De informatie, namen, afbeeldingen, logos en iconen beschikbaar op deze site zijn eigendom van Steenvoorde.org en/of de webmaster en hebben geen gegarandeerde kwaliteit of accuraatheid. Onder geen enkel beding kan Steenvoorde.org en/of de webmaster verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks toegebracht, of eender welke schade die voortkomt uit het gebruik of misbruik van de gegevens die beschikbaar zijn op deze site. Steenvoorde.org en/of de webmaster behoud zich het recht voor om samenwerking te weigeren met personen of organisaties zonder verhaal of opgaaf van redenen. Steenvoorde.org behoudt zich het recht voor deze termen en condities te wijzigen en deze wijzigingen hier beschikbaar te stellen. Alle websitebezoekers worden verondersteld deze termen en voorwaarden grondig te hebben doorgenomen en te aanvaarden. Al deze termen en voorwaarden zijn enkel onderhevig aan de nederlandse wetgeving en alle geschillen behoren dus ook door de rechtbanken van Nederland behandeld te worden. Indien deze termen en voorwaarden niet in geheel aanvaard worden, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden stopgezet. Heeft u nog vragen, contacteer ons door middel van het volgend emailadressen: auteursrecht@steenvoorde.org